Nuusbrief

Sakekamer Golf Dag
Charne Nienaber
M Shabangu
Africa - ASEAN Business Expo 6 - 8 November Sandton
Big upgrade for Newcastle pump station
Nuwe voorgestelde Wetgewing vir Besigheidslisensies
Japie Myburgh en Andre Kotze het die aanbieding van Provinsiale Regering bygewoon.

Volledige nuusbrief

Nuutste Nuus Brief

Kontak Besonderhede

39 Voortrekker Straat, Newcastle, 2940
Telefoon:
(034)312-2959
Faks:
(034)326-4901
(086)633-5795
E-mail:
admin@sakekamer.com

Afrikaanse Handelsinstituut

The SBI is a multi-sectoral business organisation and one of four major chamber organisations in South Africa, actively involved in all sectors of the economy, except primary agriculture.