Nuwe voorgestelde Wetgewing vir Besigheidslisensies

Japie Myburgh en Andre Kotze het die aanbieding van Provinsiale Regering bygewoon.

Die Wetgewing maak voorsiening dat elke bestaande besigheid of bedryf asook nuwe besigheid aansoek moet doen vir ‘n lisensie. Die proses word in die dokument uiteen gesit. Die aanbieders kon nie sê hoelank die proses sal duur nie.

Hulle is by magte om ‘n lisensie af te keur wat meebring dat ‘n geboueienaar dink hy het n huurder maar na verloop van ‘n lank tyd uitvind dat die lisensie afgekeur is. Hulle kon ook nie koste gee nie. Daar moet mense aangestel word om die Polisiering toe te pas.

Sakekamer wil ‘n voorleg doen en het insette van ons Sakekamerlede nodig.

Stuur asseblief u voorstelle aan admin@sakekamer.com voor 30 JUNIE 2017

As uself ‘n aanbieding wil doen is u welkom. U aanbieding kan gestuur word aan:

Die verantwoordelike Departement is: EDTEA Mandisa Mbona

e-Pos kan ook gerig word aan:

mandisanonjabulo@kznedtea.gov.za of info@ kznedtea.gov.za

Tel no 033 264 2500

Webblad www.kznedtea.gov.za

Aangeheg is die voorgestelde Wetgewing wat tans in konsultasie proses is.

 

Kontak Besonderhede

39 Voortrekker Straat, Newcastle, 2940
Telefoon:
(034)312-2959
Faks:
(034)326-4901
(086)633-5795
E-mail:
admin@sakekamer.com

Afrikaanse Handelsinstituut

The SBI is a multi-sectoral business organisation and one of four major chamber organisations in South Africa, actively involved in all sectors of the economy, except primary agriculture.