Die Newcastle Sakekamer bied tans die volgende aan lede

Inligting

 • Ekonomiese vooruitskattings
 • Nuwe Wetgewing bv. Verbruikerwet
 • Newcastle Munisipaliteit se beplanning vir 3 tot 5 jaar
 • Kontaknommers in geval van probleme
 • Persverklarings deur owerheidsinstansies
 • Relefante besigheidsinformasie

Bemarkingsgeleenthede

 • NETWERKGELEENTHEDE tydens ledevergaderings
 • SPESIALE netwerkvergaderings
 • Newcastle Sakekamer se dinamiese webtuiste
 • INTERLID bemarkingsnuusbrief

Onderhandelingsforum

 • VERHOOGDE BEDINGINGSVERMO√ę met Nasionale, Provinsiale en Plaaslike Owerhede
 • Staats Dienslewerings-departemente, bv. SAPS
 • Semi-staats instellings, bv. ESKOM
 • Kabinetsministers bv. oor beperkende wetgewing

Gesagdraende Kommunikasie met:

 • Owerhede
 • Diensleweringsagentskappe
 • Ander besigheidforums
 • Eweknie organisasies in buiteland
 • Nuusblaaie
 • Kerke

Waarde vir geld

 • Bekostigbare toetredingsgeld, jaargeld en ander lopende koste
 • Netwerkgeleenthede teen billike koste
 • Gratis interlid bemarkingsnuusbrief
 • Gratis toegang tot NEWCASTLE SAKEKAMER WEBWERF en advertering op webwerf teen nominale koste

Kontak Besonderhede

39 Voortrekker Straat, Newcastle, 2940
Telefoon:
(034)312-2959
Faks:
(034)326-4901
(086)633-5795
E-mail:
admin@sakekamer.com

Afrikaanse Handelsinstituut

The SBI is a multi-sectoral business organisation and one of four major chamber organisations in South Africa, actively involved in all sectors of the economy, except primary agriculture.