Suid-Afrika By ‘n Waterskeiding?

Staatskaping of ekonomiese herstel?

Die land se aandag sal Donderdag op die Parlement in Kaapstad gevestig wees wanneer President Zuma sy jaarlikse Staatsrede lewer. Vir die land se sakesektor en sy meer as nege-miljoen werkloses is die vraag dieselfde. Gaan die regering die wyse pad van ekonomiese herstel kies? Of gaan die greep van die klein groep gieriges wat hulle kloue reeds in verskeie dele van die ekonomie ingeslaan het, verstewig word? Gaan die regering die pad van volhoubare ekonomiese groei inslaan of die pad van kitsoplossings wat langtermyn rampspoed verseker?

 

Dit sou onbillik, selfs oneerlik wees om die afgelope 22 jaar as net mislukking en ellende af te maak. Inteendeel, die regering, saam met die privaatsektor, het in dié tyd saam miljoene voorheen benadeelde mense in die middelklas ingetrek, terwyl die sakesektor ongekende sukses hier en in die buiteland geniet het. Maar internasionale ekonomiese insinkings, grootskaalse korrupsie, swak bestuur en onwyse beleidsbesluite het ons nou tot by die punt gebring waar die land moet kies: herstel of ondergang?

Dit gaan wel met baie ondernemings steeds baie goed. Ironies is dit soms deel van ‘n land se probleem, want dit gooi ‘n kleed van welgeluksaligheid oor ekonomiese fondamente wat stelselmatig wegkalwer. Die ineenstorting kom vinnig en onverwags.

 

Die sakesektor, van die land se grootste internasionale sakereuse tot die kleinste sakekamer in die land se mees afgeleë dorpe, het al herhaaldelik die hand van samewerking na die regering uitgesteek. Hulle is, of behoort, immers die werkskeppers van die land te wees, nie die staat nie. Veral die Klein- en mediumondernemings (KMO’s).

 

Navorsing het getoon die KMO’s bykans dertig persent tot die land se BBP bydra, bykans sestig persent van alle werksgeleenthede skep. Die regering se gebrek aan welwillendheid tot nou toe word egter weerspieël deur ‘n Departement van Kleinsakeontwikkeling wat tragies onderbefonds is en onder leiding staan van ‘n minister wat min of geen belangstelling in die sektor toon nie.

Dus, as President Zuma en sy regering dit erns het met ekonomiese herstel, sou dit al klaar ‘n goeie begin wees. Pos die Minister van Kleinsakeontwikkelling, Lindiwe Zulu, nie die Minister van Finansies waaroor daar nou weer bespiegel word nie.

Die President gaan waarskynlik oor ‘n nuwe minimumloon praat. In beginsel verwelkom die AHI die gesprek oor die kwessie wat nou by NEDLAC aan die gang is. Ons sien ook uit na geleentheid wanneer openbare kommentaar oor die saak gelewer kan word.

 

Terselfdertyd wil ons diegene wat aan die debat deelneem, aanmoedig om die behoeftes in gedagte te hou van diegene wat worstel om ‘n nuwe onderneming op die been te bring en aan die lewe te hou. Ekonome het wel al bevestig dat nie alle ondernemings belemmer of gesink sal word deur ‘n statutêre minimum loon nie, kan ‘n minimumloonvlak wat een werkgewer kan bekostig, dikwels die ander een kelder. ‘n Minimumloon wat ondeurdag ingestel word, lei dikwels eerder tot afleggings en ‘n verstadigde tempo van indiensneming.

 

Dit is ook gebiedend noodsaaklik dat die regering by monde van die President Donderdag aandui watter stappe hy gaan doen om die onderwysskip om te draai. Die AHI besef dat dit nie iets is wat oornag kan gebeur nie, maar wil ook die hand van samewerking namens sy lede en die sakesektor in sy geheel na die regering uitsteek. Die sektor is reeds op verskeie vlakke in die onderwys betrokke en het reeds sy bereidwilligheid getoon om ‘n bydrae te lewer. Die ekonomie kan nie groei as die onderwysstelsel nie mense lewer met die kundigheid om ‘n bydrae te lewer nie.

 

Vir die AHI is 2017 ook ‘n jaar van nuwe uitdagings en herlewing. Die georganiseerde handel en nywerheid het die afgelope jare voor hulle eie uitdagings te staan gekom. ‘n Tekort aan befondsing en dalk ‘n gebrek aan ‘n gesamentlike visie het baie organisasies gekniehalter. Nuwe leiers bring egter nuwe visie en energie. Die AHI is in gesprek met ander organisasies wat sy mikpunte deel en sal waar moontlik met hulle saamwerk of minstens kennis deel tot voordeel van veral die klein- en mediumondernemingsektor (KMO’s), maar ook die ekonomie in die breë.

 

Ons sal ook, waar moontlik, hande vat met organisasies soos Corruption Watch en ander waghondorganisasies. Die KMO-sektor is veral kwesbaar vir korrupte praktyke, veral op plaaslike regeringsvlak en die AHI het hom ten doel gestel om met die kundigheid van baie van sy lede en in samewerking met die waghonde korrupsie aan die kaak te stel.

 

Die AHI sal namens die land se klein- en mediumonernemings die regering en die President tot verantwoording roep waar hulle nie hulle beloftes aan die land en sy mense gestand doen nie. Nege-duisend werkloses en die land se meer as gewillige sakesektor se oë is almal nou op die President.

Dr Ernest Messina is die Uitvoerende Hoof van die AHI, die stem van kleinsakeondernemings vir die afgelope 74 jaar. Die AHI ondersteun ‘n vryemarkbenadering tot werkskepping deur inklusiewe ekonomies

Kontak Besonderhede

39 Voortrekker Straat, Newcastle, 2940
Telefoon:
(034)312-2959
Faks:
(034)326-4901
(086)633-5795
E-mail:
admin@sakekamer.com

Afrikaanse Handelsinstituut

The SBI is a multi-sectoral business organisation and one of four major chamber organisations in South Africa, actively involved in all sectors of the economy, except primary agriculture.